Điện tăng giá bất thình lình: Người dân "choáng", doanh nghiệp "kêu trời"