Điện một giá: Sẽ có 22 triệu hộ gia đình phải trả tiền cao hơn

Lên top