Điện mặt trời mái nhà xưa khuyến khích, giờ quay đầu kêu cứu

Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đầu tư đến nay chủ đầu tư kêu cứu. Ảnh: PT
Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đầu tư đến nay chủ đầu tư kêu cứu. Ảnh: PT
Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đầu tư đến nay chủ đầu tư kêu cứu. Ảnh: PT
Lên top