Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đến kêu cứu: Đâu là lời giải?

Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đầu tư đến nay chủ đầu tư kêu cứu. Ảnh: Hương Cẩm
Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đầu tư đến nay chủ đầu tư kêu cứu. Ảnh: Hương Cẩm
Điện mặt trời mái nhà từ khuyến khích đầu tư đến nay chủ đầu tư kêu cứu. Ảnh: Hương Cẩm
Lên top