Điện mặt trời mái nhà từ được khuyến khích đến kêu cứu: Hệ lụy đã cảnh báo

Chủ đầu tư điện năng lượng mặt trời mái nhà ở miền Trung -Tây Nguyên kêu cứu vì bị sa thải điện. Ảnh: Hương Cẩm
Chủ đầu tư điện năng lượng mặt trời mái nhà ở miền Trung -Tây Nguyên kêu cứu vì bị sa thải điện. Ảnh: Hương Cẩm
Chủ đầu tư điện năng lượng mặt trời mái nhà ở miền Trung -Tây Nguyên kêu cứu vì bị sa thải điện. Ảnh: Hương Cẩm
Lên top