Điện mặt trời: Không có cơ chế mua giảm giá nên "thừa thì cắt bỏ"

Lên top