Điện mặt trời có thể bị cắt giảm khoảng 8 tỉ kWh trong năm 2021?

Lên top