Điện mặt trời chính thức được ban hành giá mới

Sau một thời gian chờ đợi, điện mặt trời chính thức có giá mới. Ảnh EVN.
Sau một thời gian chờ đợi, điện mặt trời chính thức có giá mới. Ảnh EVN.
Sau một thời gian chờ đợi, điện mặt trời chính thức có giá mới. Ảnh EVN.
Lên top