Điện lực TP.HCM thay đổi cách ghi, thu tiền điện để đảm bảo phòng dịch

Nhân viên điện lực thực hiện đấu nối cấp điện. Ảnh: EVN
Nhân viên điện lực thực hiện đấu nối cấp điện. Ảnh: EVN
Nhân viên điện lực thực hiện đấu nối cấp điện. Ảnh: EVN
Lên top