Điện lực miền Trung cung cấp dịch vụ điện trực tuyến mùa dịch

Thực hiện cấp điện cho hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Dũng ở tổ 6, phường Trần Phú, Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Thạch
Thực hiện cấp điện cho hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Dũng ở tổ 6, phường Trần Phú, Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Thạch
Thực hiện cấp điện cho hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Dũng ở tổ 6, phường Trần Phú, Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top