Điện lực Đắk Nông nỗ lực đáp ứng nhu cầu sử dụng điện khách hàng

Điện lực Đắk Nông luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh: B.Q
Điện lực Đắk Nông luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh: B.Q
Điện lực Đắk Nông luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh: B.Q
Lên top