Điện lực Đắk Lắk: Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực mang lại sự hài lòng cao nhất đối với khách hàng. Ảnh: B.Q
Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực mang lại sự hài lòng cao nhất đối với khách hàng. Ảnh: B.Q
Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực mang lại sự hài lòng cao nhất đối với khách hàng. Ảnh: B.Q
Lên top