Điện khí đang "khóc ròng", tỉnh lo hụt thu ngân sách

Toàn cảnh Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.
Toàn cảnh Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.
Toàn cảnh Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.
Lên top