Điện gió ngoài khơi giải bài toán năng lượng xanh

Đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top