Điện gió có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao vì nguy cơ thừa điện

Lên top