Diễn đàn VRDF 2020: Việt Nam hành động để phục hồi tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn VRDF2019. Ảnh: MPI
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn VRDF2019. Ảnh: MPI
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn VRDF2019. Ảnh: MPI
Lên top