Diễn đàn M&A 2020 kỳ vọng tái cấu trúc nhiều tập đoàn tư nhân

Trưởng Ban tổ chức M&A 2020 Lê Trọng Minh thông tin về diễn đàn mua bán sáp nhập 11 năm qua. Ảnh: Mỹ Hà
Trưởng Ban tổ chức M&A 2020 Lê Trọng Minh thông tin về diễn đàn mua bán sáp nhập 11 năm qua. Ảnh: Mỹ Hà
Trưởng Ban tổ chức M&A 2020 Lê Trọng Minh thông tin về diễn đàn mua bán sáp nhập 11 năm qua. Ảnh: Mỹ Hà
Lên top