Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2018: Kỳ vọng lớn với mô hình khu đô thị sáng tạo

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM thăm các gian hàng của các doanh nghiệp tại Diễn đàn kinh tế TPHCM 2018
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM thăm các gian hàng của các doanh nghiệp tại Diễn đàn kinh tế TPHCM 2018
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM thăm các gian hàng của các doanh nghiệp tại Diễn đàn kinh tế TPHCM 2018
Lên top