Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia lần thứ 4: Chú trọng chất lượng nguồn lực

Các bạn trẻ với khát vọng khởi nghiệp cần được hỗ trợ tối đa. Ảnh: VCCI
Các bạn trẻ với khát vọng khởi nghiệp cần được hỗ trợ tối đa. Ảnh: VCCI
Các bạn trẻ với khát vọng khởi nghiệp cần được hỗ trợ tối đa. Ảnh: VCCI
Lên top