Diễn đàn EAEF3: Việt Nam, Nhật Bản trao đổi công nghệ tái chế carbon

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng
Lên top