Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn đàn doanh nghiệp Pháp – Việt 2016: Sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư