Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020: Doanh nghiệp tư nhân đã sẵn sàng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thi công một dự án điện mặt trời tại Bình Thuận. Ảnh: evn
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thi công một dự án điện mặt trời tại Bình Thuận. Ảnh: evn
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thi công một dự án điện mặt trời tại Bình Thuận. Ảnh: evn
Lên top