Diễn biến ngoạn mục trên thị trường vàng thế giới

Tỉ lệ nắm giữ vàng ở London, Anh, đạt kỷ lục trong tháng 1. Ảnh: AFP
Tỉ lệ nắm giữ vàng ở London, Anh, đạt kỷ lục trong tháng 1. Ảnh: AFP
Tỉ lệ nắm giữ vàng ở London, Anh, đạt kỷ lục trong tháng 1. Ảnh: AFP
Lên top