Diễn biến lãi suất trái chiều tại các ngân hàng

Lãi suất huy đang có diễn biến trái chiều trong hệ thống ngân hàng. Ảnh: G. Miêu
Lãi suất huy đang có diễn biến trái chiều trong hệ thống ngân hàng. Ảnh: G. Miêu
Lãi suất huy đang có diễn biến trái chiều trong hệ thống ngân hàng. Ảnh: G. Miêu
Lên top