Điện – Than "đấu khẩu": TKV đã cấp đủ hay chưa đủ than cho EVN?

TKV đã thực sự cấp đủ than cho EVN hay chưa? Ảnh: PV
TKV đã thực sự cấp đủ than cho EVN hay chưa? Ảnh: PV
TKV đã thực sự cấp đủ than cho EVN hay chưa? Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top