ĐỀ XUẤT XE GRAB GẮN MÀO “TAXI ĐIỆN TỬ”:

Điểm tranh cãi mới trong cuộc chiến taxi công nghệ

Đề xuất xe Grab gắn mào “taxi điện tử”. Ảnh: PV
Đề xuất xe Grab gắn mào “taxi điện tử”. Ảnh: PV
Đề xuất xe Grab gắn mào “taxi điện tử”. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top