Điểm tên những giao dịch bằng tiền bitcoin đầu tiên trên thế giới

Nhiều doanh nghiệp lớn chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo.
Nhiều doanh nghiệp lớn chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo.
Nhiều doanh nghiệp lớn chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM