Điểm sáng xuất khẩu: 212,55 tỉ USD trong 8 tháng

Sản xuất công nghiệp tăng trong 8 tháng qua sẽ tạo đà hỗ trợ tăng trưởng năm 2021.Ảnh minh họa: Vũ Long-Ngọc Hân
Sản xuất công nghiệp tăng trong 8 tháng qua sẽ tạo đà hỗ trợ tăng trưởng năm 2021.Ảnh minh họa: Vũ Long-Ngọc Hân
Sản xuất công nghiệp tăng trong 8 tháng qua sẽ tạo đà hỗ trợ tăng trưởng năm 2021.Ảnh minh họa: Vũ Long-Ngọc Hân
Lên top