Điểm sáng vốn đầu tư FDI từ các nhà đầu tư Nhật Bản

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản). Ảnh: Theo MPI
Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản). Ảnh: Theo MPI
Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản). Ảnh: Theo MPI
Lên top