Bình Dương:

Điểm sáng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

Dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top