Điểm mới về trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư

Trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư phải được thực hiện theo quy định mới của Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư phải được thực hiện theo quy định mới của Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư phải được thực hiện theo quy định mới của Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Lên top