Điểm mặt những cổ phiếu thường tăng trong tháng 5 “Sell in May”

Từ 2006 đến 2020, Vn-Index có 7 năm tăng điểm trong tháng 5 và giảm điểm 8 lần.
Ảnh minh họa: LDO.
Từ 2006 đến 2020, Vn-Index có 7 năm tăng điểm trong tháng 5 và giảm điểm 8 lần. Ảnh minh họa: LDO.
Từ 2006 đến 2020, Vn-Index có 7 năm tăng điểm trong tháng 5 và giảm điểm 8 lần. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top