Điểm mặt những cổ phiếu “rời sàn bỏ cuộc chơi” năm 2020

Hơn 50  cổ phiếu đã hủy niêm yết trong năm 2020.
Ảnh: MC
Hơn 50 cổ phiếu đã hủy niêm yết trong năm 2020. Ảnh: MC
Hơn 50 cổ phiếu đã hủy niêm yết trong năm 2020. Ảnh: MC
Lên top