“Điểm mặt” hàng loạt sai phạm tại dự án 7.000 tỉ đồng “đắp chiếu”