"Điểm mặt" 25 bộ, 15 địa phương chưa gửi kế hoạch đầu tư công

Vốn đầu tư công đang là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: L.Đ
Vốn đầu tư công đang là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: L.Đ
Vốn đầu tư công đang là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: L.Đ
Lên top