Điểm gợn trong tuân thủ công bố thông tin tại Môi trường Sonadezi

Nhà máy xử lý rác Vĩnh Tân của SZE.
Ảnh: Báo Đồng Nai.
Nhà máy xử lý rác Vĩnh Tân của SZE. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Nhà máy xử lý rác Vĩnh Tân của SZE. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Lên top