Điểm danh những "ông lớn" lỗ hàng trăm tỉ đồng thời COVID-19

COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp lớn lỗ hàng trăm tỉ đồng.
Ảnh: CSC
COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp lớn lỗ hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: CSC
COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp lớn lỗ hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: CSC
Lên top