“Điểm danh” các chính sách có hiệu lực từ tháng 11