Điểm “đặc biệt” của giá vé đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông

Vé tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được áp dụng theo hình thức tính "giá vé theo cự li". Ảnh: PV
Vé tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được áp dụng theo hình thức tính "giá vé theo cự li". Ảnh: PV
Vé tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được áp dụng theo hình thức tính "giá vé theo cự li". Ảnh: PV
Lên top