Dịch tả lợn Châu Phi giảm mạnh

Tốc độ lây lan của dịch tả lợn Châu Phi đã chậm lại, số lượng lợn bị tiêu hủy đã giảm. Ảnh: Kh.V
Tốc độ lây lan của dịch tả lợn Châu Phi đã chậm lại, số lượng lợn bị tiêu hủy đã giảm. Ảnh: Kh.V
Tốc độ lây lan của dịch tả lợn Châu Phi đã chậm lại, số lượng lợn bị tiêu hủy đã giảm. Ảnh: Kh.V
Lên top