Dịch COVID-19 phức tạp, siêu thị đẩy mạnh bán hàng trực tuyến

Hàng hóa dồi dào phục vụ người dân chống dịch COVID-19. Ảnh: Tấn Thanh
Hàng hóa dồi dào phục vụ người dân chống dịch COVID-19. Ảnh: Tấn Thanh
Hàng hóa dồi dào phục vụ người dân chống dịch COVID-19. Ảnh: Tấn Thanh
Lên top