Dịch COVID-19 phức tạp, ngành than nỗ lực tiêu thụ hơn 18 triệu tấn than

Khai trường than 917, Công ty than Hòn Gai. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai trường than 917, Công ty than Hòn Gai. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai trường than 917, Công ty than Hòn Gai. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top