Dịch COVID-19 lần thứ 2: 76% doanh nghiệp không cân đối được thu chi

Khảo sát đánh giá của Ban IV về những khó khăn mà DN phải đối mặt trong những tháng cuối năm là không nhỏ. Nguồn: Ban IV
Khảo sát đánh giá của Ban IV về những khó khăn mà DN phải đối mặt trong những tháng cuối năm là không nhỏ. Nguồn: Ban IV
Khảo sát đánh giá của Ban IV về những khó khăn mà DN phải đối mặt trong những tháng cuối năm là không nhỏ. Nguồn: Ban IV
Lên top