Dịch COVID-19 lần 2: Nhiều doanh nghiệp nhỏ "giật gấu" không đủ "vá vai"

Lên top