Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, thu ngân sách khởi sắc

Thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực. Ảnh Hải Nguyễn.
Thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực. Ảnh Hải Nguyễn.
Thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top