Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đe dọa giảm nguồn cung thực phẩm

Dịch bệnh viêm da nổi cục khiến trên 9.500 con trâu bò bị chết và tiêu hủy. Ảnh: TT
Dịch bệnh viêm da nổi cục khiến trên 9.500 con trâu bò bị chết và tiêu hủy. Ảnh: TT
Dịch bệnh viêm da nổi cục khiến trên 9.500 con trâu bò bị chết và tiêu hủy. Ảnh: TT
Lên top