Dịch bệnh trên vật nuôi gây thiệt hại 1.500 tỉ đồng

Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm khiến nông dân phải chịu nhiều thiệt hại. Ảnh minh họa: TL
Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm khiến nông dân phải chịu nhiều thiệt hại. Ảnh minh họa: TL
Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm khiến nông dân phải chịu nhiều thiệt hại. Ảnh minh họa: TL
Lên top