Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang tự tin tiêu thụ tốt vải thiều

Từ đầu năm, việc lập vùng an toàn dịch bệnh cho vùng trồng vải đã được chính quyền và Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang quan tâm. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Từ đầu năm, việc lập vùng an toàn dịch bệnh cho vùng trồng vải đã được chính quyền và Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang quan tâm. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Từ đầu năm, việc lập vùng an toàn dịch bệnh cho vùng trồng vải đã được chính quyền và Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang quan tâm. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Lên top