Dịch bệnh COVID-19 phức tạp, giá hàng hóa trên cả nước vẫn ổn định

Ngày thứ 3 TPHCM thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, hàng hóa trong siêu thị đã được cung ứng dồi dào (siêu thị Co.opmart TPHCM). Ảnh: Tấn Thanh
Ngày thứ 3 TPHCM thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, hàng hóa trong siêu thị đã được cung ứng dồi dào (siêu thị Co.opmart TPHCM). Ảnh: Tấn Thanh
Ngày thứ 3 TPHCM thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, hàng hóa trong siêu thị đã được cung ứng dồi dào (siêu thị Co.opmart TPHCM). Ảnh: Tấn Thanh
Lên top