Dịch bệnh COVID-19 làm 540 nghìn người bị mất việc làm trong quý I

Tổng cục Thống kê cho biết, có 540 nghìn người bị mất việc làm, 2,8 triệu người phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh do COVID-19 trong quý I/2021. Ảnh: L.Khánh
Tổng cục Thống kê cho biết, có 540 nghìn người bị mất việc làm, 2,8 triệu người phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh do COVID-19 trong quý I/2021. Ảnh: L.Khánh
Tổng cục Thống kê cho biết, có 540 nghìn người bị mất việc làm, 2,8 triệu người phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh do COVID-19 trong quý I/2021. Ảnh: L.Khánh
Lên top